Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Ysgol Ddemocrataidd / Democratic School

Ein logo newydd gan CISP a phlant yr ysgolCyngor Ysgol / School Council :

 

Beth yw'r Cyngor Ysgol?

Grwp o ddisgyblion yr ysgol yw'r Cyngor ysgol sydd yn cael eu hethol i gynrychioli llais a barn yr holl ddisgyblion er mwyn datblygu a gwella'r ysgol. 

 

What is the School Council ?

The School Council is a group of pupil who are elected to represent the voice and opinions of all pupils in order to develop and improve the school. 

 

Dewch i gwrdd a Chyngor yr Ysgol ar gyfer 2019/2020 / Meet this years School Council members

Top