Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Blwyddyn 1 a 2 / Years 1 and 2

 

C R O E S O  I 

 

F L W Y D D Y N 

 

1  A  2 

 

 

Thema Tymor y Gwanwyn - Gwingo ac Ymlusgo

 

 

Bwydlen Gwaith Cartref / Homework Menu

Bwydlen Gwaith Cartref / Homework Menu 1
Bwydlen Gwaith Cartref / Homework Menu 2

Trosolwg Thema / Theme Overview

Trosolwg Thema / Theme Overview 1
Trosolwg Thema / Theme Overview 2

Llais y Disgybl / Pupil Voice

Llais y Disgybl  / Pupil Voice 1
Llais y Disgybl  / Pupil Voice 2

Llun y Llanast / Messy Mondays

 

Mae Adran y Cyfnod y Sylfaen yn gweithredu menter cyffrous sef 'Llun y Llanast'

Cofiwch yr angen am ddillad addas ar gyfer y fenter :

  • Welis,
  • Siaced Gwrth-ddwr,
  • Trwser Gwrth-ddwr.

Fe fydd angen labeli'r dillad yn glir a'u gadael yn yr ysgol.

 

The foundation Phase Department run an exciting initiative known as 'Messy Mondays'

Remember suitable clothing for this initiative  :

  • Wellies,
  • Waterproof Trousers,
  • Waterproof Jacket.

Clothing need to be clearly labelled and the clothes will be kept in school.

Top