Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Blwyddyn 1 a 2 / Years 1 and 2

Geiriadur Cymraeg / Welsh Dictionary

 

C R O E S O  I 

 

F L W Y D D Y N 

 

1  A  2 

 

 

Thema Tymor yr Haf - Drychwch, Tir!

Summer Term Theme - Land Ahoy!

 

 

Geiriau Sillafu Blwyddyn 2 / Year 2 Spelling

Geiriau Sillafu Wythnosol Bl.1 Miss James / Miss James' Yr.1 Weekly Spelling  (11.06.21 - 16.07.21)

Trosolwg Thema / Theme Overview

Bwydlen Gwaith Cartref / Theme Overview

Sillafu Wythnosol Bl.2 / Yr 2 Weekly Spelling (16.4.21-21.5.21)

Geiriau Sillafu Wythnosol Bl.1 Miss James / Miss James' Yr.1 Weekly Spelling  (26.03.21 - 28.05.21)
Bwydlen Gwaith Cartref - Y Sŵ Bach / Homework Menu - Mini Zoo
Bwydlen Gweithgareddau Nadolig
Christmas Activities Menu
Geiriau Sillafu Blwyddyn 1 Miss James (Tymor y Gwanwyn 2021) / Miss James' Year 1 Spelling (Spring Term 2021)

Geiriau Sillafu Blwyddyn 2 (Tymor y Gwanwyn 2021) Year Two Weekly Spelling (Spring Term 2021)

Sillafu Wythnosol Blwyddyn 2 / Weekly Spelling Year 2

Bwydlen Gwaith Cartref / Homework Menu

Trosolwg Thema / Theme Overview

Llais y Disgybl / Pupil Voice

Llun y Llanast / Messy Mondays

 

Mae Adran y Cyfnod y Sylfaen yn gweithredu menter cyffrous sef 'Llun y Llanast'

Cofiwch yr angen am ddillad addas ar gyfer y fenter :

  • Welis,
  • Siaced Gwrth-ddwr,
  • Trwser Gwrth-ddwr.

Fe fydd angen labeli'r dillad yn glir a'u gadael yn yr ysgol.

 

The foundation Phase Department run an exciting initiative known as 'Messy Mondays'

Remember suitable clothing for this initiative  :

  • Wellies,
  • Waterproof Trousers,
  • Waterproof Jacket.

Clothing need to be clearly labelled and the clothes will be kept in school.

Top