Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Blwyddyn 3 a 4 / Years 3 and 4

Croeso i Flwyddyn 3 a 4!

Thema - Teithio

 

Mae'r prosiect hwn yn canolbwyntio ar sgiliau hanesyddol, gwyddonol a thechnoleg ac mae'n dysgu'r plant am deithio mewn amrywiaeth o ffyrdd.

Am fanylion Gwaith Cartref, edrychwch ar Google Classroom eich dosbarth.

 

This project focuses on history, science and technology skills and teaches the children about different ways of travelling.

For information on Homework, visit your class on Google Classroom.

Top