Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Blwyddyn 3 a 4 / Years 3 and 4

Croeso i Flwyddyn 3 a 4!

Thema - Iymsgrymflaswych

 

Mae'r prosiect hwn yn canolbwyntio ar sgiliau daearyddiaeth, gwyddonol a thechnoleg bwyd ac mae'n dysgu'r plant am faeth, iechyd a lles.

 

This project focuses on geography, science and food technology skills and teaches the children about nutrition, health and wellbeing.

Gwaith Cartref / Homework

Top