Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Dydd Gwyl Dewi / St David's Day

Bore Coffi a Chân Dydd Gŵyl Dewi POD 2 PYT 2023

Dewch i ddathlu Mawrth y 1af drwy ganu, rapio, llefaru ac actio! Gwyliwch ein perfformiad ni i rieni, gwarchodwyr a theulu Tywyn sy'n dathlu Dewi Sant a balchder bod yn Gymro neu'n Gymraes! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🌼🎶

Dathliadau Dydd Gwyl Dewi 2023

Eisteddfod POD 2 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🎵Ysgol Parc y Tywyn 2022

Disgyblion POD 2 (Bl. 1-3) yn dathlu yn ein Eisteddfod drwy: ganu, adrodd a dawnsio! POD 2 pupils (yr. 1-3) celebrating in our Eisteddfod by: singing, reciting and dancing!

Dydd Gŵyl Dewi Hapus oddi wrth POD 1 (Meithrin Rhan/Llawn Amser a'r Derbyn) 2022

Clip fideo gyda'r Meithrin/Derbyn yn perfformio caneuon thematig Cymraeg ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 A video clip with the Nursery/Reception pupils performing Welsh thematic songs for St David's Day! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

POD 3 yn dathlu Dydd Gwyl Dewi 2022

Bore Coffi’r Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase Coffee Morning

Still image for this video

Bore Coffi’r Cyfnod Sylfaen / Foundation Phase Coffee Morning

Still image for this video

Mawrth 2020 / March 2020

Mawrth y 1af 2017 / March 1st 2017

Top