Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Blwyddyn 5 a 6 / Years 5 and 6

Croeso i flwyddyn 5 a 6

Themau Tymor y Gwanwyn/ Spring Term Themes

 

Rhyfel Plentyn /  A Child's War

 

Prosiect hanes a diwylliant yn ffocysu ar sut effeithiodd yr Ail Ryfel Byd ar Gymru

 

A history and culture project looking at how WWII affected Wales

 

 

Themau Tymor y Gwanwyn/ Spring Term Themes

 

Eicon / Icon

 

Prosiect hanes a diwylliant yn edrych ar eiconau enwog Cymru a sut y maent yn ein ysbrydoli

 

A history and culture project looking at modern icons of Wales and how they inspire us.

Tasg Gwaith Cartref / Homework Task

Cliciwch ar gyfrifiannell i wylio fideo i'ch helpu i ddysgu'r tablau lluosi.
Top