Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Blwyddyn 5 a 6 / Years 5 and 6

Croeso i flwyddyn 5 a 6

Thema - Her yr Hinsawdd

 

Mae'r prosiect hwn yn canolbwyntio ar sgiliau daearyddol, gwyddonol a thechnoleg ac mae'n dysgu'r plant am effaith newid yn yr hinsawdd yn y byd yr ydym yn byw ynddi.

Am fanylion Gwaith Cartref, edrychwch ar Google Classroom eich dosbarth.

 

This project focuses on geography, science and technology skills and teaches the children about the effects of Climate Change on the world in which we live in.

For information on Homework, visit your class on Google Classroom.

Trosolwg Thema Tymor yr Hydref 2020 / Theme Overview Autumn Term 2020

Themau Tymor y Gwanwyn/ Spring Term Themes

 

Rhyfel Plentyn /  A Child's War

 

Prosiect hanes a diwylliant yn ffocysu ar sut effeithiodd yr Ail Ryfel Byd ar Gymru

 

A history and culture project looking at how WWII affected Wales

 

 

Themau Tymor y Gwanwyn/ Spring Term Themes

 

Eicon / Icon

 

Prosiect hanes a diwylliant yn edrych ar eiconau enwog Cymru a sut y maent yn ein ysbrydoli

 

A history and culture project looking at modern icons of Wales and how they inspire us.

Tasg Gwaith Cartref / Homework Task

Cliciwch ar gyfrifiannell i wylio fideo i'ch helpu i ddysgu'r tablau lluosi.
Top