Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Shwmae!

Diwrnod Shwmae 2023

Still image for this video

Diwrnod Shwmae 2022!

Still image for this video
Dyma rai o ddisgyblion a staff yr ysgol yn dathlu'r diwrnod. Diolch i'r Criw Cymraeg am greu'r fideo!

Dathliadau Diwrnod Shwmae/Su-Mae 2022

Diwrnod Shwmae 2021!

Still image for this video

Shwmae wrth blant a staff Parc y Tywyn!

Still image for this video

Shwmae wrth y Meithrin a'r Derbyn!

Still image for this video
Diwrnod Shwmae 2020

Cwis Diwrnod Shwmae - Ble mae Seren a Sbarc ym Mhorth Tywyn?

Criw Cymraeg yn hyrwyddo’r iaith yn yr ardal leol ar ddiwrnod Shwmae!

Top