Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Cysylltiadau defnyddiol/Useful Links

Asesiadau Personol - Esbonio'r adborth i ddysgwyr

Mae'r asesiadau personol yn addasol, sy'n golygu y caiff y cwestiynau eu dewis ar sail ymateb dysgwr i'r cwestiynau blaenorol. Mae hyn yn cynnig profiad asesu sydd wedi'i deilwra ar gyfer pob dysgwr a bydd yn helpu pob dysgwr i ddatblygu eu sgiliau drwy ddeall yr hyn y gallant ei wneud, yr hyn y mae angen iddynt ei wella, a'u camau nesaf.

Personalised Assessments - Learner feedback explained

Personalised Assessments are adaptive, meaning that questions are selected based on the responses to previous questions. This provides a tailored assessment experience for each learner and will help all learners develop their skills through understanding what they can do, the things they need to work on, and their next steps.

If you are a parent or carer, we hope you will find the web links below useful.
Top