Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Y Criw Cymraeg

Dewch i gyfarfod y Criw Cymraeg... Come and meet the Criw Cymraeg...

Dewch i gyfarfod y Criw Cymraeg... Come and meet the Criw Cymraeg... 1
Dewch i gyfarfod y Criw Cymraeg... Come and meet the Criw Cymraeg... 2

Criw Cymraeg 2018-2019

 

Blwyddyn 2 / Year 2

Megan

Scarlet

Gildas

 

Blwyddyn 3 / Year 3

Llinos

Anwen

Declan

Efan

 

Blwyddyn 4 / Year 4

Rhys

Ava

 

Blwyddyn 5 / Year 5

Rhydian

Ella

 

Blwyddyn 6 / Year 6

Harri

Dylan

Cari

Milli

Dewch i wylio fideo'r Criw Cymraeg / Come and see the Criw Cymraeg's video

Still image for this video
Beth sydd mor arbennig am fod yn ddwyieithog?
What's so special about being bilingual?

Dyma rhai o'n posteri i annog plant i siarad Cymraeg / Here are some of our posters to encourage others to speak Welsh

Dyma rhai o'n posteri i annog plant i siarad Cymraeg / Here are some of our posters to encourage others to speak Welsh 1
Dyma rhai o'n posteri i annog plant i siarad Cymraeg / Here are some of our posters to encourage others to speak Welsh 2
Dyma rhai o'n posteri i annog plant i siarad Cymraeg / Here are some of our posters to encourage others to speak Welsh 3
Dyma rhai o'n posteri i annog plant i siarad Cymraeg / Here are some of our posters to encourage others to speak Welsh 4

Oes gennych chi syniadau i hybu Cymreictod yn Ysgol Gymraeg Parc y Tywyn? Dewch i'w rhannu gyda ni!

 

Do you have any ideas to promote the Welsh language in Ysgol Gymraeg Parc y Tywyn? Come and share your ideas with us!

Picture 1 Gwasanaeth / Assembly
Picture 2 Posteri i’r caffi / Posters for the cafe
Picture 3 Posteri i’r Cylch / Posters for the Cylch
Picture 4 Busnesau lleol / Local businesses
Picture 5 Dyma ni ar Heno! / Here we are on Heno!
Picture 6 Top Trumps Dydd Miwsig Cymru
Picture 7 Darllen comig Seren a Sbarc
Picture 8 Reading the Seren and Sbarc comic
Picture 9 Bisgedi i’r disgo
Picture 10 Pice ar y maen / Welsh cakes
Picture 11 Paratoi i’r disgo / Preparing for the disco
Picture 12 Addurno i’r disgo / Decorating for the disco
Picture 13 Dydd Miwsig Cymru!
Picture 14 Welsh language music day!
Picture 15 Croesawi rhieni i’r bore coffi
Picture 16 Gwerthu tocynnau raffl yn y bore coffi
Top