Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Y Criw Cymraeg

Y Criw Cymraeg / Y Criw Cymry Cŵl

(Derbyn-Bl.6) 2022-2023

 

 

Derbyn - Mabon a Dewi

Blwyddyn 1 - Delsi a Harri

Blwyddyn 2 - Iolo, Ollie a Gwenno

Blwyddyn 3 - Dafydd, Guto ac Esmee

Blwyddyn 4 - Dafydd a Caio

Blwyddyn 5 - Megan, Scarlett a Gildas

Blwyddyn 6 - Llinos, Anwen, Declan ac Efan

Gweithgareddau Y Criw Cymry Cwl 2022-23

Dewch i wylio fideo'r Criw Cymraeg / Come and see the Criw Cymraeg's video

Still image for this video
Beth sydd mor arbennig am fod yn ddwyieithog?
What's so special about being bilingual?

Dyma rhai o'n posteri i annog plant i siarad Cymraeg / Here are some of our posters to encourage others to speak Welsh

Y Criw yn gweithio'n galed

Oes gennych chi syniadau i hybu Cymreictod yn Ysgol Gymraeg Parc y Tywyn? Dewch i'w rhannu gyda ni!

 

Do you have any ideas to promote the Welsh language in Ysgol Gymraeg Parc y Tywyn? Come and share your ideas with us!

Top