Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Y Criw Cymraeg

Dewch i gyfarfod y Criw Cymraeg... Come and meet the Criw Cymraeg...

Dewch i gyfarfod y Criw Cymraeg... Come and meet the Criw Cymraeg... 1

Criw Cymraeg 2018-2019

 

Blwyddyn 2 / Year 2

Efan

Anwen

Declan

Llinos

 

Blwyddyn 3 / Year 3

Rhys

Ava

 

Blwyddyn 4 / Year 4

Rhydian

Ella

 

Blwyddyn 5 / Year 5

Harri

Mili

Dylan

Cari

 

Blwyddyn 6 / Year 6

Oliver

Ffion

Heledd

Dewch i wylio fideo'r Criw Cymraeg / Come and see the Criw Cymraeg's video

Still image for this video
Beth sydd mor arbennig am fod yn ddwyieithog?
What's so special about being bilingual?

Dyma rhai o'n posteri i annog plant i siarad Cymraeg / Here are some of our posters to encourage others to speak Welsh

Dyma rhai o'n posteri i annog plant i siarad Cymraeg / Here are some of our posters to encourage others to speak Welsh 1
Dyma rhai o'n posteri i annog plant i siarad Cymraeg / Here are some of our posters to encourage others to speak Welsh 2
Dyma rhai o'n posteri i annog plant i siarad Cymraeg / Here are some of our posters to encourage others to speak Welsh 3
Dyma rhai o'n posteri i annog plant i siarad Cymraeg / Here are some of our posters to encourage others to speak Welsh 4

Oes gennych chi syniadau i hybu Cymreictod yn Ysgol Gymraeg Parc y Tywyn? Dewch i'w rhannu gyda ni!

 

Do you have any ideas to promote the Welsh language in Ysgol Gymraeg Parc y Tywyn? Come and share your ideas with us!

Top