Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Gweithgareddau'r Ysgol / School Activities

Ysgrifennu cerdd i'r ysgol newydd gyda'r prifardd Ceri Wyn Jones / Writing a poem for the new school with the poet Ceri Wyn Jones

Disgo Ynni Da gyda cherddoriaeth Cymraeg / 'Ynni Da' disco with Welsh language music

Taith Bl. 3 a 4 i Gastell Caeriw / Yr. 3 and 4's visit to Carew Castle

Apiau Cymraeg
Cefnogi tîm rygbi Cymru!
Gwasanaeth Dydd Gwyl Dewi
Ymweliad i Stadiwm y Principality
Yr Wyddfa!
Taith bws o amgylch Caerdydd
Ymweld â’r Senedd
Shwmae o’r Meithrin/Derbyn
Hyrwyddo’r iaith yn yr ardal leol
Rhannu neges diwrnod Shwmae
Ymweld â’r Cylch Meithrin
Hyrwyddo’r iaith Gymraeg
Disgo!
Y Criw Cymraeg ar Heno!
Criw Cymraeg yn hyrwyddo’r iaith yn y gweithle
Cwpan Cymreictod
Gemau parasiwt yn nghlwb yr Urdd
Gemau bwrdd yng nghlwb yr Urdd
Cofio trychineb Aberfan
Dysgu cerdd Aberfan
Darllen llyfr Seren a Sbarc
Dydd Miwsig Cymru
Dydd Miwsig Cymru yn y Meithrin
Cwis am Gymru yng nghlwb yr Urdd
Bl.6 yn cystadlu yng nghwis Dim Clem
Top