Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Gweithgareddau'r Ysgol / School Activities

Dydd Santes Dwynwen / St Dwynwen's Day 2023

Cefnogi Cymru yng Nghwpan y Byd 2022

Gweithgareddau Cymreig 2022-2023

Tu ôl I'r Llen (Behind the Scenes) - Sioe Dewin yr Oz Ysgol Gymraeg Parc-y-Tywyn 2022

Eisteddfod POD 2 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🎵Ysgol Parc y Tywyn 2022

Disgyblion POD 2 (Bl. 1-3) yn dathlu yn ein Eisteddfod drwy: ganu, adrodd a dawnsio! POD 2 pupils (yr. 1-3) celebrating in our Eisteddfod by: singing, reciting and dancing!

Eisteddfod POD 2 2022

Fideo Nadolig 2021 Pod 3 (Blwyddyn 4, 5 a 6) Ysgol Gymraeg Parc y Tywyn

Fideo Nadolig gan blant Pod 3 (Blynyddoedd 4, 5 a 6). Wnaeth y plant greu'r dawnsfeydd a chanu'r gân rydych yn ei glywed. A Christmas video by the children of Pod 3 (Years 4, 5 and 6). The children created the dances/sequences of movement and can be heard singing on this video also.

Fideo Nadolig 2021 Pod 2 (Blwyddyn 1, 2 & 3) Ysgol Parc y Tywyn

Fideo gyda plant Blynyddoedd 1, 2 a 3 yn perfformio caneuon Naoligaidd. Mwynhewch!

Fideo Nadolig 2021 Pod 1 (Meithrin/Derbyn) Ysgol Gymraeg Parc y Tywyn

Fideo sy'n cynnwys plant Meithrin a Derbyn yn canu caneuon Nadoligaidd. Mwynhewch!

Ysgol Parc y Tywyn - Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda 2020

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda (Mei Gwynedd & Phlant Ysgol Treganna)

Disgyblion yn derbyn Tystysgrifau Cymreictod (Cymro/Cymraes) yr Wythnos

Ysgrifennu cerdd i'r ysgol newydd gyda'r prifardd Ceri Wyn Jones / Writing a poem for the new school with the poet Ceri Wyn Jones

Disgo Ynni Da gyda cherddoriaeth Cymraeg / 'Ynni Da' disco with Welsh language music

Taith Bl. 3 a 4 i Gastell Caeriw / Yr. 3 and 4's visit to Carew Castle

Top