Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Gweithgareddau'r Ysgol / School Activities

Ysgrifennu cerdd i'r ysgol newydd gyda'r prifardd Ceri Wyn Jones / Writing a poem for the new school with the poet Ceri Wyn Jones

Disgo Ynni Da gyda cherddoriaeth Cymraeg / 'Ynni Da' disco with Welsh language music

Taith Bl. 3 a 4 i Gastell Caeriw / Yr. 3 and 4's visit to Carew Castle

Top