Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Gweithgareddau'r Ysgol / School Activities

Ysgrifennu cerdd i'r ysgol newydd gyda'r prifardd Ceri Wyn Jones / Writing a poem for the new school with the poet Ceri Wyn Jones

Ysgrifennu cerdd i'r ysgol newydd gyda'r prifardd Ceri Wyn Jones / Writing a poem for the new school with the poet Ceri Wyn Jones 1
Ysgrifennu cerdd i'r ysgol newydd gyda'r prifardd Ceri Wyn Jones / Writing a poem for the new school with the poet Ceri Wyn Jones 2

Disgo Ynni Da gyda cherddoriaeth Cymraeg / 'Ynni Da' disco with Welsh language music

Disgo Ynni Da gyda cherddoriaeth Cymraeg / 'Ynni Da' disco with Welsh language music 1
Disgo Ynni Da gyda cherddoriaeth Cymraeg / 'Ynni Da' disco with Welsh language music 2
Disgo Ynni Da gyda cherddoriaeth Cymraeg / 'Ynni Da' disco with Welsh language music 3
Disgo Ynni Da gyda cherddoriaeth Cymraeg / 'Ynni Da' disco with Welsh language music 4
Disgo Ynni Da gyda cherddoriaeth Cymraeg / 'Ynni Da' disco with Welsh language music 5
Disgo Ynni Da gyda cherddoriaeth Cymraeg / 'Ynni Da' disco with Welsh language music 6
Disgo Ynni Da gyda cherddoriaeth Cymraeg / 'Ynni Da' disco with Welsh language music 7
Disgo Ynni Da gyda cherddoriaeth Cymraeg / 'Ynni Da' disco with Welsh language music 8
Disgo Ynni Da gyda cherddoriaeth Cymraeg / 'Ynni Da' disco with Welsh language music 9
Disgo Ynni Da gyda cherddoriaeth Cymraeg / 'Ynni Da' disco with Welsh language music 10
Disgo Ynni Da gyda cherddoriaeth Cymraeg / 'Ynni Da' disco with Welsh language music 11
Disgo Ynni Da gyda cherddoriaeth Cymraeg / 'Ynni Da' disco with Welsh language music 12
Disgo Ynni Da gyda cherddoriaeth Cymraeg / 'Ynni Da' disco with Welsh language music 13
Disgo Ynni Da gyda cherddoriaeth Cymraeg / 'Ynni Da' disco with Welsh language music 14
Disgo Ynni Da gyda cherddoriaeth Cymraeg / 'Ynni Da' disco with Welsh language music 15
Disgo Ynni Da gyda cherddoriaeth Cymraeg / 'Ynni Da' disco with Welsh language music 16
Disgo Ynni Da gyda cherddoriaeth Cymraeg / 'Ynni Da' disco with Welsh language music 17
Disgo Ynni Da gyda cherddoriaeth Cymraeg / 'Ynni Da' disco with Welsh language music 18
Disgo Ynni Da gyda cherddoriaeth Cymraeg / 'Ynni Da' disco with Welsh language music 19
Disgo Ynni Da gyda cherddoriaeth Cymraeg / 'Ynni Da' disco with Welsh language music 20
Disgo Ynni Da gyda cherddoriaeth Cymraeg / 'Ynni Da' disco with Welsh language music 21
Disgo Ynni Da gyda cherddoriaeth Cymraeg / 'Ynni Da' disco with Welsh language music 22
Disgo Ynni Da gyda cherddoriaeth Cymraeg / 'Ynni Da' disco with Welsh language music 23
Disgo Ynni Da gyda cherddoriaeth Cymraeg / 'Ynni Da' disco with Welsh language music 24
Disgo Ynni Da gyda cherddoriaeth Cymraeg / 'Ynni Da' disco with Welsh language music 25
Disgo Ynni Da gyda cherddoriaeth Cymraeg / 'Ynni Da' disco with Welsh language music 26
Disgo Ynni Da gyda cherddoriaeth Cymraeg / 'Ynni Da' disco with Welsh language music 27

Taith Bl. 3 a 4 i Gastell Caeriw / Yr. 3 and 4's visit to Carew Castle

Taith Bl. 3 a 4 i Gastell Caeriw / Yr. 3 and 4's visit to Carew Castle 1
Taith Bl. 3 a 4 i Gastell Caeriw / Yr. 3 and 4's visit to Carew Castle 2
Taith Bl. 3 a 4 i Gastell Caeriw / Yr. 3 and 4's visit to Carew Castle 3
Taith Bl. 3 a 4 i Gastell Caeriw / Yr. 3 and 4's visit to Carew Castle 4
Taith Bl. 3 a 4 i Gastell Caeriw / Yr. 3 and 4's visit to Carew Castle 5
Taith Bl. 3 a 4 i Gastell Caeriw / Yr. 3 and 4's visit to Carew Castle 6
Taith Bl. 3 a 4 i Gastell Caeriw / Yr. 3 and 4's visit to Carew Castle 7
Picture 1 Apiau Cymraeg
Picture 2 Cefnogi tîm rygbi Cymru!
Picture 3 Gwasanaeth Dydd Gwyl Dewi
Picture 4 Ymweliad i Stadiwm y Principality
Picture 5 Yr Wyddfa!
Picture 6 Taith bws o amgylch Caerdydd
Picture 7 Ymweld â’r Senedd
Picture 8 Shwmae o’r Meithrin/Derbyn
Picture 9 Hyrwyddo’r iaith yn yr ardal leol
Picture 10 Rhannu neges diwrnod Shwmae
Picture 11 Ymweld â’r Cylch Meithrin
Picture 12 Hyrwyddo’r iaith Gymraeg
Picture 13 Disgo!
Picture 14 Y Criw Cymraeg ar Heno!
Picture 15 Criw Cymraeg yn hyrwyddo’r iaith yn y gweithle
Picture 1 Cwpan Cymreictod
Picture 2 Gemau parasiwt yn nghlwb yr Urdd
Picture 3 Gemau bwrdd yng nghlwb yr Urdd
Picture 4 Cofio trychineb Aberfan
Picture 5 Dysgu cerdd Aberfan
Picture 6 Darllen llyfr Seren a Sbarc
Picture 7 Dydd Miwsig Cymru
Picture 8 Dydd Miwsig Cymru yn y Meithrin
Picture 9 Cwis am Gymru yng nghlwb yr Urdd
Picture 10 Bl.6 yn cystadlu yng nghwis Dim Clem
Top