Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Ysgol Eco / Eco School

Cyngor Eco / School Eco Council :

 

Beth yw'r Cyngor Eco?

Grwp o ddisgyblion yr ysgol yw'r Cyngor Eco ysgol sydd yn cael eu hethol i gynrychioli llais a barn yr holl ddisgyblion er mwyn edrych ar ol amgylchedd yr ysgol. Yn ogystal, maent yn hyrwyddo'r 8 maes pwysig sef; 

1. Sbwriel

2. Lleihau Gwastraff - e.e. ailgylchu

3. Ynni

4. Dŵr

5. Trafnidiaeth

6. Tir yr ysgol

7. Dinasyddiaeth Fyd-eang

8. Byw’n Iach

 

What is the School Eco Council ?

The School Eco Council is a group of pupil who are elected to represent the voice and opinions of all pupils in order to look after the environment In addition, they promote the following 8 important areas :

1 Litter

2 Minimising Waste eg reycling

3 Energy

4 Water

5 Transport

6 School grounds

7 Global Citizenship

8 Healthy Living

 

Dewch i gwrdd a aelodau'r Cyngor Eco ar gyfer 2019-20 / Come and meet the Eco Council members for this year

Top