Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

POD 2 (Bl 1-3 / Yr 1-3)

Cyfarfod Croeso Rieni / Parents Welcome Meeting 14.07.23

Thema Tymor yr Haf - Paradwys y Porth

Summer Term Theme - Paradise of the Port

 

 

Bwydlen Gwaith Cartref POD 2 Paradwys y Porth / POD 2 Paradise of the Port Homework Menu

Cylchlythyr POD 2 Paradwys y Porth / POD 2 Paradise of the Port Newsletter

Thema Tymor y Gwanwyn - Gwlad, Gwlad!  

Spring Term Theme - Gwlad, Gwlad!

Bwydlen Gwaith Cartref Tymor y Gwanwyn / Homework Menu Spring Term

Cylchlythyr POD 2 Gwlad, Gwlad! / POD 2 Gwlad, Gwlad! Newsletter

Thema Tymor yr Hydref - Fflach!  

Autumn Term Theme - Fflash!

Bwydlen Gwaith Cartref Tymor yr Hydref / Homework Menu Autumn Term

Cylchlythyr POD 2 Fflach! / POD 2 Flash! Newsletter

Llun y Llanast / Messy Mondays

 

Mae Adran y Cyfnod y Sylfaen yn gweithredu menter cyffrous sef 'Llun y Llanast'

Cofiwch yr angen am ddillad addas ar gyfer y fenter :

  • Welis,
  • Siaced Gwrth-ddwr,
  • Trwser Gwrth-ddwr.

Fe fydd angen labeli'r dillad yn glir a'u gadael yn yr ysgol.

 

The foundation Phase Department run an exciting initiative known as 'Messy Mondays'

Remember suitable clothing for this initiative  :

  • Wellies,
  • Waterproof Trousers,
  • Waterproof Jacket.

Clothing need to be clearly labelled and the clothes will be kept in school.

Top