Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Ysgol Gymunedol / Community School

Eisteddfod Porth Tywyn a Phenbre / Burry Port and Pembrey Eisteddfod 2023

Gweler isod y cyfleoedd gwaith cartref I BOB OEDRAN ar gyfer yr Eisteddfod:

Eisteddfod homework opportunity FOR ALL AGES: 

Gwaith Cartref Celf a Chrefft  / Art and Design Homework:

Nodwch bod themau gwahanol yn seiliedig ar oed / Note that there are different themes for different ages

Anfonwch eich gwaith celf i'r ysgol erbyn Dydd Iau, Medi 14eg 2023

Please send your completed artwork to school by Thursday, September 14th 2023

Cystadleuaeth Ffotograffiaeth / Photography Competition:

Dilynwch y rheolau ar y daflen ar gyfer anfon eich lluniau gorffenedig. PEIDIWCH A'U HANFON I'R YSGOL

Follow the instructions on the image regarding submission. DO NOT SEND TO SCHOOL

Top