Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

POD 2 - Blwyddyn 1, 2 a 3 / Year 1, 2 and 3

Thema Tymor yr Haf - Cripian, Cropian

Summer Term Theme - Wriggle and Crawl

Cyflwyniadau Llafar POD 2 / Oracy Presentations POD 2

Bwydlen Gwaith Cartref Tymor yr Haf/ Homework Menu Summer Term

Cylchlythyr Cripian, Cropian / Wriggle and Crawl Newsletter

Diwrnod Cau - Tywydd Gwael 18.2.2022

Closure Day - Extreme Weather 18.2.2022

Thema Tymor y Gwanwyn- Tanio'r Ddraig

Spring Term Theme - Igniting the Dragon

Bwydlen Gwaith Cartref Tymor y Gwanwyn/ Homework Menu Spring Term

Cylchlythyr Tanio'r Ddraig / Igniting the Dragon Newsletter

Thema Tymor yr Hydref - Ti, Fi a Ni

Autumn Term Theme - You, Me and Us

Bwydlen Gwaith Cartref Tymor yr Hydref / Homework Menu Autumn Term

Cylchlythyr Ti, Fi a Ni / You, Me and Us Newsletter

Llun y Llanast / Messy Mondays

 

Mae Adran y Cyfnod y Sylfaen yn gweithredu menter cyffrous sef 'Llun y Llanast'

Cofiwch yr angen am ddillad addas ar gyfer y fenter :

  • Welis,
  • Siaced Gwrth-ddwr,
  • Trwser Gwrth-ddwr.

Fe fydd angen labeli'r dillad yn glir a'u gadael yn yr ysgol.

 

The foundation Phase Department run an exciting initiative known as 'Messy Mondays'

Remember suitable clothing for this initiative  :

  • Wellies,
  • Waterproof Trousers,
  • Waterproof Jacket.

Clothing need to be clearly labelled and the clothes will be kept in school.

Top