Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Heriau pythefnosol / Fortnightly challenges

Cofiwch, os ydych am wneud eich gwaith ar gyfrifiadur, defnyddiwch J2Office. Yna, bydd eich athrawon yn gallu gweld ac helpu. Daliwch ati i yrru negeseuon ar SpeakR neu drwy ebost i ddweud sut ydych yn teimlo a beth ydych chi wedi bod yn gwneud. 
 

Remember if you want to do your work on the computer, use J2Office. Then, your teachers will be able to see your work and help. Keep sending us messages on SpeakR or email to tell us how you are feeling and what you have been doing.

Her 6 - "Yr Haf" / Challenge 6 - "The summer" (13/07/2020)

Her 5 - "Capsiwl Amser" / Challenge 5 - "Time Capsule" 29/06/2020)

Her 4 "Chwarae" / Challenge 4 "Play" - 15/06/2020

Top