Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Heriau pythefnosol / Fortnightly challenges

Heriau / Challenges 2021
Her/Challenge 1 - 11.01.2021
Adnodd defnyddiol ar gyfer Her 1/ Useful  resource for Challenge 1
Her / Challenge 2 - 25.01.2021
Adnoddau i helpu ar gyfer Her 2 / Useful resources for Challenge 2
Her/Challenge 3  - 8.02.2021
Adnoddau i helpu ar gyfer Her 3/ Useful resources for Challenge 3

Adnoddau i helpu ar gyfer Her 3 / Useful resources for Challenge 3

Cân Diolch (iaith arwyddo) | Cyw's Thank-you song (Sign language)

Dewch i ddysgu iaith arwyddo gyda Cyw! S4C.cymru/cyw

Cân Pobl Sy'n Helpu Cyw | Cyw's People Who Help Song

Dewch i weld gwefan Cyw am fwy o gemau, gweithgareddau a rhaglenni Cymraeg - s4c.cymru/cyw Visit the bilingual Cyw website for more games, activities and pro...

Cywioci - Cadw'n Heini

Dewch i weld gwefan Cyw am fwy o gemau, gweithgareddau a rhaglenni Cymraeg - s4c.cymru/cyw Visit the bilingual Cyw website for more games, activities and pro...

Adnoddau i helpu ar gyfer Her 6 / Useful resources for Challenge 6

Hwrê! Hwrê! Mae'n Haf | The Cyw Summer Song

Dewch i weld gwefan Cyw am fwy o gemau, gweithgareddau a rhaglenni Cymraeg - s4c.cymru/cyw Visit the bilingual Cyw website for more games, activities and pro...

Cân Gwyliau Cyw | Cyw's Holiday Song

Joiwch eich gwyliau gyda Cyw a'i ffrindiau! Gwyliwch raglenni Cyw unrhyw bryd ar Cywtiwb http://s4c.cymru/cyw Enjoy your holidays with Cyw and her friends! W...

Cân O Dan y Môr Cyw | Cyw's Under the Sea Song

Dewch i weld gwefan Cyw am fwy o gemau, gweithgareddau a rhaglenni Cymraeg - s4c.cymru/cyw Visit the bilingual Cyw website for more games, activities and pro...

Cofiwch, os ydych am wneud eich gwaith ar gyfrifiadur, defnyddiwch Jit, J2e. Yna, bydd eich athrawon yn gallu gweld ac helpu. 
 

Remember if you want to do your work on the computer, use Jit, J2e. Then, your teachers will be able to see your work and help. 

Top