Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Mr Ford

Amserlen Wythnosol

 

Gwaith Cartref / Homework

Allan ar ddechrau thema / Handed out at the beginning of the theme

Nôl erbyn diwedd tymor / Return by end of term

 

Profion wythnosol / Weekly tests

Prawf ar ddydd Gwener / Test on Friday

 

Llyfrau darllen / Reading books

Dewch â’r llyfrau bob dydd.

Bring your books every day.

 

Ymarfer corff / P.E

Dewch â gwisg ar ddydd Mawrth a Gwener.

Bring your kit on Tuesdays and Fridays.

Dewch i drio posau mathemateg y dosbarth / Come and try these mathematical puzzles by our class

Da iawn Llinos, gwaith pwyso arbennig!

Taran wedi bod wrthi yn trafod planhigion!

Cyfarwyddiadau clir gan Steffan ar sut i dyfu planhigyn.

Mae Coni wedi bod yn gwylio Stwnsh ac yn amseri hyd y rhaglenni.

Mae Lacie wedi bod yn brysur yn efelychu gwaith Andy Goldsworthy.

Mae Miya wedi bod yn brysur yn cyfri planhigion.

Top