Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Apiau Defnyddiol / Useful Apps

HWB

www.hwb.gov.wales

 

 

Apiau Defnyddiol / Useful Apps

Apiau Ychwanegol / Additional Apps

 

Rhifedd / Numeracy

O Ddim i Ddisglair / Zero to Hero 

Math Bingo

Tic Tac Math Universal

Tell Time - Little Matchups Game

Wipeout Wall (Multiplication & Division)

Wipeout Wall (Addition & Subtraction)

Bee-Bot

Hundred Board 

 

Llythrennedd / Literacy

Campau Cosmig 1 a 2

Apsgaliwn

LEGO Movie Maker

Cymraeg i'r Teulu

Ben Dant

Story Creator 

Collins Big Cat

Llythrennau

Llawysgrifen

 

Cyffredinol / General

Y Gofod

Alun yr Arth

Amser

Amser Stori

Celf gyda Sam

Cyfri gyda Cyw

Cyw a'r Wyddor

Llyfrau Hwyl Magi Ann

Llyfrau Bach Magi Ann

Puppet Pals

S4C Cyw

 

 

Top