Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Meithrin a Derbyn / Nursery and Reception

 

smiley Croeso i'r Meithrin / Derbyn smiley 

 

Carnifal / Carnival

 

 

 

Llun y Llanast / Messy Mondays

 

 

Fe fydd Adran y Cyfnod y Sylfaen yn gweithredu menter newydd sef 'Llun y Llanast' / 'Mawrth Mwdlyd'

Cofiwch yr angen am ddillad addas ar gyfer y fenter :

  • Welis,
  • Siaced gwrth ddŵr,
  • Trowsus gwrth ddŵr.

Fe fydd angen labeli'r dillad yn glir a'u gadael yn yr ysgol.

 

The foundation Phase Department will be running a new initiative known as 'Messy Mondays' / 'Muddy Tuesdays'

Remember suitable clothing for this initiative  :

  • Wellies,
  • Waterproof trousers,
  • Waterproof jacket.

Clothing needs to be clearly labelled and the clothes will be kept in school.

 

Image result for welly boots clipart

 

 

 

 

Top