Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Pwy di pwy? / Who's who?

Dewch i gwrdd â staff ein hysgol

Come and meet the staff at our school.

Dewch i gwrdd a'r Uwch Dim Rheoli / Come and meet the Senior Management Team ...

Mr C Davies Pennaeth / Headteacher
Miss H Roberts Dirprwy Bennaeth/Deputy Headteacher
Miss C L James Arweinydd y CS / FPh Leader
Mrs E Zych Pennaeth Uned Bl 5+6 Head of department

Dewch i gwrdd a staff yr ysgol / Come and meet the school staff ...

Miss H Roberts  Athrawes CPA / PPA Teacher
Miss E Williams CADY/ALNCO CPA/PPA
Mrs E Zych Athrawes / Teacher Bl/Yr 6
Mrs S Richards Athrawes / Teacher Bl/Yr 5
Mr P Ford Athro / Teacher Bl/Yr 4
Mrs A Davies Athrawes / Teacher Bl/Yr 3+4
Mrs E Evans Athrawes/Teacher Bl/Yr 3
Mr D Evans Athro / Teacher Bl/Yr 2
Miss C L James Athrawes / Teacher Bl/Yr 1
Mrs J Williams Athrawes Derbyn / Reception Teacher
Miss A Davies Meithrin Llawn / FT Nursery leader
Mrs S Hughes Meithrin rhan amser/PT Nursery leader
Mrs R Young Uwch cynorthwywraig dosbarth / HLTA
Mrs S Jones Uwch cynothwywraig dosbarth / HLTA
Mrs N Hughes Cyorthwy-ydd / Classroom assistant
Miss M Samuel Cynorthwywraig / Classroom assistant
Mr S Bevan Cyorthwy-ydd / Classroom assistant
Miss L Moore Cynorthwywraig / Classroom assistant
Mr J Griffiths Cynorthwywraig /Classroom assistant
Mr B O'Neill Cyorthwy-ydd / Classroom assistant
Mrs S Morris Cynorthwywraig 1:1 / 1:1 assistant
Mrs E Gower : Swyddog Gweinyddol / Admin Officer
Mrs J Evans Cogyddes / Cook
Top