Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Pwy di pwy? / Who's who?

Dewch i gwrdd â staff ein hysgol

Come and meet the staff at our school.

Dewch i gwrdd a'r Uwch Dim Rheoli / Come and meet the Senior Management Team ...

Dewch i gwrdd a'r Uwch Dim Rheoli / Come and meet the Senior Management Team ... 1 Mr C Davies Pennaeth / Headteacher
Dewch i gwrdd a'r Uwch Dim Rheoli / Come and meet the Senior Management Team ... 2 Miss H Roberts Dirprwy Bennaeth/Deputy Headteacher
Dewch i gwrdd a'r Uwch Dim Rheoli / Come and meet the Senior Management Team ... 3 Miss C L James Arweinydd y CS / FPh Leader
Dewch i gwrdd a'r Uwch Dim Rheoli / Come and meet the Senior Management Team ... 4 Mrs E Zych Pennaeth Uned Bl 5+6 Head of department

Dewch i gwrdd a staff yr ysgol / Come and meet the school staff ...

Dewch i gwrdd a staff yr ysgol / Come and meet the school staff ... 1 Miss H Roberts Athrawes / Teacher Bl/Yr 6
Dewch i gwrdd a staff yr ysgol / Come and meet the school staff ... 2 Mrs E Zych Athrawes / Teacher Bl/Yr 6
Dewch i gwrdd a staff yr ysgol / Come and meet the school staff ... 3 Mrs S Richards Athrawes / Teacher Bl/Yr 5
Dewch i gwrdd a staff yr ysgol / Come and meet the school staff ... 4 Mrs Ch Davies Athrawes / Teacher Bl/Yr 4
Dewch i gwrdd a staff yr ysgol / Come and meet the school staff ... 5 Mrs E Evans Athrawes/Teacher Bl/Yr 3
Dewch i gwrdd a staff yr ysgol / Come and meet the school staff ... 6 Mr P Ford Athro / Teacher Bl/Yr 3
Dewch i gwrdd a staff yr ysgol / Come and meet the school staff ... 7 Mrs A Davies Athrawes / Teacher Bl/Yr 2
Dewch i gwrdd a staff yr ysgol / Come and meet the school staff ... 8 Mr D Evans Athro / Teacher Bl/Yr 2
Dewch i gwrdd a staff yr ysgol / Come and meet the school staff ... 9 Miss C L James Athrawes / Teacher Bl/Yr 1
Dewch i gwrdd a staff yr ysgol / Come and meet the school staff ... 10 Mrs J Williams Athrawes Derbyn / Reception Teacher
Dewch i gwrdd a staff yr ysgol / Come and meet the school staff ... 11 Miss E Williams CADY/ALNCO CPA/PPA
Dewch i gwrdd a staff yr ysgol / Come and meet the school staff ... 12 Miss A Davies Meithrin Llawn / FT Nursery leader
Dewch i gwrdd a staff yr ysgol / Come and meet the school staff ... 13 Mrs S Hughes Meithrin rhan amser/PT Nursery leader
Dewch i gwrdd a staff yr ysgol / Come and meet the school staff ... 14 Mrs R Young Uwch cynorthwywraig dosbarth / HLTA
Dewch i gwrdd a staff yr ysgol / Come and meet the school staff ... 15 Mrs S Jones Uwch cynothwywraig dosbarth / HLTA
Dewch i gwrdd a staff yr ysgol / Come and meet the school staff ... 16 Mrs N Hughes Cyorthwy-ydd / Classroom assistant
Dewch i gwrdd a staff yr ysgol / Come and meet the school staff ... 17 Miss M Samuel Cynorthwywraig / Classroom assistant
Dewch i gwrdd a staff yr ysgol / Come and meet the school staff ... 18 Mr S Bevan Cyorthwy-ydd / Classroom assistant
Dewch i gwrdd a staff yr ysgol / Come and meet the school staff ... 19 Miss L Moore Cynorthwywraig / Classroom assistant
Dewch i gwrdd a staff yr ysgol / Come and meet the school staff ... 20 Mr J Griffiths Cynorthwywraig /Classroom assistant
Dewch i gwrdd a staff yr ysgol / Come and meet the school staff ... 21 Mr B O'Neill Cyorthwy-ydd / Classroom assistant
Dewch i gwrdd a staff yr ysgol / Come and meet the school staff ... 22 Mrs S Morris Cynorthwywraig 1:1 / 1:1 assistant
Dewch i gwrdd a staff yr ysgol / Come and meet the school staff ... 23 Mrs E Gower : Swyddog Gweinyddol / Admin Officer
Dewch i gwrdd a staff yr ysgol / Come and meet the school staff ... 24 Mrs J Evans Cogyddes / Cook
Top