Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Heriau pythefnosol / Fortnightly challenges

Heriau / Challenges 2021
Her / Challenge 1 - 11.01.2021
Adnoddau i helpu ar gyfer Her 1 / Useful resources for Challenge 1
Her / Challenge 2 - 25.01.2021
Adnoddau i helpu ar gyfer Her 2 / Useful resources for Challenge 2
Her / Challenge 3 - 08.02.2021
Adnoddau i helpu ar gyfer Her 3 / Useful resources for Challenge 3

Cofiwch, os ydych am wneud eich gwaith ar gyfrifiadur, defnyddiwch Jit, J2e. Yna, bydd eich athrawon yn gallu gweld ac helpu.

Blwyddyn 2 - Daliwch ati i yrru negeseuon ar SpeakR i ddweud sut ydych yn teimlo a beth ydych chi wedi bod yn gwneud. 
 

Remember if you want to do your work on the computer, use Jit, J2e. Then, your teachers will be able to see your work and help.

Year 2 - Keep sending us messages on SpeakR to tell us how you are feeling and what you have been doing. 

Adnoddau i helpu ar gyfer Her 2 / Useful resources for Challenge 2

Adnoddau i helpu ar gyfer Her 3 / Useful resources for Challenge 3

Adnoddau i helpu ar gyfer Her 6 / Useful resources for Challenge 6

Fideo 'Sut i greu graff ar Hwb'/ 'How to create a graph on Hwb' Video

Still image for this video
Top