Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Ysgol Iach / Healthy School

YSGOL IACH / HEALTH SCHOOL

 

Rydym yn falch iawn o'm statws Ysgol Iach yn YGG Parc y Tywyn ac ar ôl derbyn llwyddiant ym mhob cam o fenter Ysgolion Iach Sir Gaerfyrddin, rydym nawr yn anelu at gyrraedd y wobr Ansawdd Genedlaethol. Er mwyn llwyddo, rhaid i ni ddangos ein bod yn parhau ac yn gwella'r weithredoedd rydym wedi eu gwneud yn flaenorol. Byddwn yn ddiochgar iawn i gael eich cefnogaeth wrth i ni weithredu hyn ac mae gennych ran bwysig i chwarae wrth i ni symud ymlaen.

 

Os oes gennych unrhyw arbenigedd neu syniadau a fyddai yn fuddiol wrth i ni anelu am y wobr anrhydeddus yma a wnewch chi gysylltu a Mrs Richards, ein cydlynydd Ysgol Iach, os gwelwch yn dda.

 

Gyda chefnogaeth cyson y plant, staff a rhieni, gallwn sicrhau bod y plant yn arddangos agweddau positif tuag at fywyd iachus. Wedi'r cyfan – rydym i gyd yn anelu at un peth angenrheidiol - i fagu plant iach, ffit ac hapus ar gyfer y dyfodol!

 

 

We take pride in our Healthy School status here at YGG Parc y Tywyn and are pleased to have achieved all five phases of the Carmarthenshire Healthy Schools scheme. Our next step is to aim for the National Quality Mark award which involves collating our evidence and continuing to look for ways to improve the healthy actions we have previously done.

 

If you have any expertise or additional ideas which would be beneficial in leading us forward for this prestigious award, please contact Mrs Richards, our healthy school coordinator.

 

With both staff and parental support we can strive to ensure that the children display positive attitudes towards leading a healthy lifestyle. After all – we all share the same goal – to nurture our children into becoming healthy, fit and happy adults for the future!

 

Y 7 testun iechyd gwahanol y mae angen i ysgolion fynd i'r afael / The 7 Health topics that schools must meet :

Fideo Ysgolion Iach Ysgol Gymraeg Parc y Tywyn (Ansawdd Aur)

Fideo Ysgol Gymraeg Parc y Tywyn yn dangos ein holl waith/gweithdrefnau'r ysgol wrth fynd am y Wobr Ansawdd, Ysgolion Iach. A Ysgol Gymraeg Parc y Tywyn video showcasing all our hard work/procedures in school as we aim to go for the 'Wobr Ansawdd' as part of the Healthy Schools Initiative.

Top