Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Urdd

Ysgol Parc y Tywyn yn Cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd, Cylch Llanelli 2023

Dyma berfformiadau gwych disgyblion dawnus Parc y Tywyn yn Eisteddfod yr Urdd, Cylch Llanelli. Llwyddom i ennill yr Ymgom, Parti Deulais a'r Unawd 5/6 - ymlaen i'r Sir!

Eisteddfod yr Urdd, Cylch Llanelli 2023

Chwaraeon yr Urdd 2022-2023

Dathlu'r Urdd yn 100 Mlwydd Oed! 2022

Plant Ysgol Gymraeg Parc y Tywyn yn dathlu canmlwyddiant Yr Urdd i geisio torri record byd! Dyma'r plant yn canu ac yn dawnsio i gân Hei Mistar Urdd gan Mei Gwynedd.

Neges Ewyllys Da 2022 - Yr Urdd

Cystadlu a mwynhau drwy gyfrwng y Gymraeg!

Competing and enjoying through the medium of Welsh!

Top