Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Dosbarthiadau/Class Pages

SPEAKR

Os oes gan plant Blwyddyn 2 - 6 unrhyw gwestiwn neu unrhyw bryderon gallent gysylltu â'u hathro dosbarth trwy wefan SpeakR (gweler y dolen isod). Bydd yr athrawon dosbarth hynny hefyd yn cysylltu gyda plant i gadw mewn cysylltiad.

 

Should any Years 2-6 children have any queries, they are able to contact their class teacher through the SpeakR website (follow link below). The teachers will also be sending pupils messages to touch base via this platform.

Amserlen Dysgu Gartref - Home Learning Timetable

Amserlen Dysgu Gartref - Home Learning Timetable 1 Amserlen enghreifftiol efallai yr hoffech ei dilyn
Amserlen Dysgu Gartref - Home Learning Timetable 2 An exemplar timetable you may wish to follow

Fideo yn dangos sut i wneud gweithgareddau ar-lein ar ddyfais digidol (Apple yn unig) / A video showing you how to complete online activities on your Apple device.

Still image for this video
Does dim angen printio'r pecynnau gwaith ar gyfer eich plentyn. Dilynwch y camau syml yma ar ddyfais Apple er mwyn cyflawni'r gweithgareddau tra'n lleihau papur.
There is no need to print workpacks for your child. Simply follow these simple steps on an Apple device in order to complete the activities whilst reducing the use of paper.
Top