Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Dosbarthiadau/Class Pages

Fideo Nadolig 2021 Pod 1 (Meithrin/Derbyn) Ysgol Gymraeg Parc y Tywyn

Fideo sy'n cynnwys plant Meithrin a Derbyn yn canu caneuon Nadoligaidd.Mwynhewch!

Fideo Nadolig 2021 Pod 2 (Blwyddyn 1, 2 & 3) Ysgol Parc y Tywyn

Fideo gyda plant Blynyddoedd 1, 2 a 3 yn perfformio caneuon Naoligaidd.Mwynhewch!

Fideo Nadolig 2021 Pod 3 (Blwyddyn 4, 5 a 6) Ysgol Gymraeg Parc y Tywyn

Fideo Nadolig gan blant Pod 3 (Blynyddoedd 4, 5 a 6).Wnaeth y plant greu'r dawnsfeydd a chanu'r gân rydych yn ei glywed.A Christmas video by the children of ...

Fideo yn dangos sut i wneud gweithgareddau ar-lein ar ddyfais digidol (Apple yn unig) / A video showing you how to complete online activities on your Apple device.

Still image for this video
Does dim angen printio'r pecynnau gwaith ar gyfer eich plentyn. Dilynwch y camau syml yma ar ddyfais Apple er mwyn cyflawni'r gweithgareddau tra'n lleihau papur.
There is no need to print workpacks for your child. Simply follow these simple steps on an Apple device in order to complete the activities whilst reducing the use of paper.

SPEAKR

Os oes gan plant Blwyddyn 2 - 6 unrhyw gwestiwn neu unrhyw bryderon gallent gysylltu â'u hathro dosbarth trwy wefan SpeakR (gweler y dolen isod). Bydd yr athrawon dosbarth hynny hefyd yn cysylltu gyda plant i gadw mewn cysylltiad.

 

Should any Years 2-6 children have any queries, they are able to contact their class teacher through the SpeakR website (follow link below). The teachers will also be sending pupils messages to touch base via this platform.

Staff Parc y Tywyn Rhedeg i Paris gan Yr Anhrefn

Fideo gan Staff Ysgol Parc - y - Tywyn A video by the staff of Parc - y - Tywyn School Cerddoriaeth: Rhedeg i Paris gan Yr Anhrefn Music: 'Rhedeg i Paris' by...

Ysgol Parc y Tywyn - Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda (Mei Gwynedd & Phlant Ysgol Treganna)

Top