Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Gemau Buarth / Yard Games

Derbyn

Still image for this video
Plant y Cyfnod Sylfaen yn datblygu geirfa drwy chwarae gemau traddodiadol Cymreig.

Foundation Phase children developing their language skills by playing traditional Welsh games.
Top