Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Mrs Zych

Pob dydd / Daily

Llyfrau darllen / Reading books

 

Dydd Llun / Monday

Gwaith Cartref allan / Homework distributed

Addysg Gorfforol / Physical Education

 

Dydd Gwener / Friday

Casglu Gwaith Cartref / Homework collected

Prawf Sillafu/ Spelling Test

Addysg Gorfforol / Physical Education

Top