Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Clybiau/School Clubs

Rhoddir gwybodaeth gyfredol bob tymor am glybiau ar ôl ysgol ar y wefan. Mae'r clybiau ar gael i ddisgyblion o Flwyddyn 3 i 6 ar nos Fercher o 15:30 - 16:15. Mae amrywiaeth o glybiau yn ystod y flwyddyn, yn cynnwys Clwb ECO, Clwb Chwaraeon, Clwb Côr, Clwb Celf a Chrefft, Clwb Digidol a Chlwb yr Urdd. Cynhelir y clybiau hyn ar adegau gwahanol yn ystod y flwyddyn. Gweler yr amserlen am fwy o wybodaeth a rhaid archebu lle ymlaen llaw drwy ffurflen Forms, bydd yn cael eu danfon allan i chi gwblhau wythnos cyn i'r Clwb gychwyn.

 

Current information is provided every term regarding after school clubs. The clubs are available to pupils in Year 3 to Year 6 and they are every Wednesday from 15:30 - 16:15. During the year a variety of Clubs are offered e.g an ECO Club, Sports Club, Singing Club/Choir, Urdd Club, Art and Craft Club and Digital Club. These clubs are held at different times of the year and you must complete the on-line Form before your child can attend, the form will be sent out via the school app a week in advance of the Club starting.

Clwb Chwaraeon yr Urdd / Urdd Sports Club

Clybiau Gwyliau yr Urdd / Urdd Holiday Clubs

Top