Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Gweledigaethau a Gwerthoedd / Visions and Values

Our visions and values are at the core of everything we do. They underpin our teaching and learning, and provide an environment which prepares our pupils as confident, happy citizens.

DATGANIAD O FWRIAD

Mae Ysgol Gymraeg Parc y Tywyn yn gymuned ddiogel, ofalgar lle bydd pob plentyn yn cael y cyfle i gyflawni i’w botensial llawn a datblygu’n aelod gwerthfawr o’r gymdeithas.

“Ein nod yw i sicrhau profiadau pwrpasol sydd herio pawb i lwyddo”

 

Rydym am cyflawni hyn trwy :

Annog annibynniaeth

Bachu brwdfrydedd

Cyfoethogi Creadigrwydd

 

Nid da lle gellir gwell

 

Top