Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Llywodraethwyr / Governors

 

Y LLYWODRAETHWYR

 

 

 

 

 

 

Dyletswyddau’r Llywodraethwyr

Rhaid i’r Llywodraethwyr gydweithio yn agos gyda’r pennaeth i sicrhau fod yr ysgol yn gweithio’n effeithiol.

  1. Maen nhw’n gyfrifol am berfformiad cyffredinol yr ysgol
  2. Rhaid iddyn nhw archwilio cwricwlwm yr ysgol yng ngoleuni polisïau’r Awdurdod Addysg.
  3. Rhaid iddyn nhw benderfynu os ydy addysg ryw i fod yn rhan o gwricwlwm yr ysgol.
  4. Gallan nhw gynnig egwyddorion i’r pennaeth wrth benderfynu polisi disgyblaeth.
  5. Rheoli arian sydd wedi ei drosglwyddo o’r Awdurdod Addysg.
  6. I fod yn gyfrifol am benodi staff yr ysgol.
  7. Sicrhau fod gwybodaeth am yr ysgol ar gael i’r rhieni.
  8. Bod yn gyfrifol am drefnu adroddiad i’r rhieni a threfnu cyfarfod i drafod cynnwys yr adroddiad ag unrhyw fater arall sy’n ymwneud â bywyd yr ysgol.

Disgwylir i’r Llywodraethwyr fynychu hyfforddiant y trefnir gan yr A.Ll. Cynhaliwyd tri chyfarfod tymhorol yn ystod y flwyddyn. O ymor yr Haf 2019, cynhelir cyfarfodydd cyson hefyd ar gyfer yr is-bwyllgorau.

Welcome to our Governors’ section. 


Please find below details of how our Governing body is structured, including the names, categories, responsibilities and terms of appointment for each Governor.


We have also provided a Register of Governor Interests and an Annual Statement of Issues for your information.

Name: Start Date: End Date: Governor Type
Cllrs Mrs M Thomas 20-Jun-2016 19-Jun-2020 Community Representative

Cadeirydd y Llywodraethwyr / Chair of Governing Body - Mr Mathew Davies

Cyfrifoldeb dros Diogelu/Safeguarding Governor

 

24-Nov-2016 23-Nov-2020 Parental Representative
Mr Craig Davies 01-Sep-2018   Headteacher
Cllr John James 01-Sep2016 31-Aug-2020 LA Representative
Cllr H B Shepardson 01-Sep-2016 31-Aug-2020 LA Representative
Mrs Hannah Green 03-Apr-2017 02-Apr-2021 Parental Representative

Is-gadeirydd y Llywodraethwyr / Vice Chair of Governing Body -

Mrs Sian Elias Morris

02-Oct-2017 01-Oct-2021 Parental Representative
Mrs Sian Denman 03-Feb-2020 03-Feb-2024 Parental Representative
Ms Rhiannon Young     Staff Representative
Cllr A Fox 06-Feb-2018 05-Feb-2022 LA Representative
Cllr Lisa Mitchell 20-Mar-2018 19-Mar-2018 Community Representative
Mrs A Griffin 10-Jul-2018 09-Jul-2018 Community Representative

 

Top