Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Llywodraethwyr / Governors

 

Y LLYWODRAETHWYR

 

 

 

 

 

 

Dyletswyddau’r Llywodraethwyr

Rhaid i’r Llywodraethwyr gydweithio yn agos gyda’r pennaeth i sicrhau fod yr ysgol yn gweithio’n effeithiol.

  1. Maen nhw’n gyfrifol am berfformiad cyffredinol yr ysgol
  2. Rhaid iddyn nhw archwilio cwricwlwm yr ysgol yng ngoleuni polisïau’r Awdurdod Addysg.
  3. Rhaid iddyn nhw benderfynu os ydy addysg ryw i fod yn rhan o gwricwlwm yr ysgol.
  4. Gallan nhw gynnig egwyddorion i’r pennaeth wrth benderfynu polisi disgyblaeth.
  5. Rheoli arian sydd wedi ei drosglwyddo o’r Awdurdod Addysg.
  6. I fod yn gyfrifol am benodi staff yr ysgol.
  7. Sicrhau fod gwybodaeth am yr ysgol ar gael i’r rhieni.
  8. Bod yn gyfrifol am drefnu adroddiad i’r rhieni a threfnu cyfarfod i drafod cynnwys yr adroddiad ag unrhyw fater arall sy’n ymwneud â bywyd yr ysgol.

Disgwylir i’r Llywodraethwyr fynychu hyfforddiant y trefnir gan yr A.Ll. Cynhaliwyd tri chyfarfod tymhorol yn ystod y flwyddyn. O ymor yr Haf 2019, cynhelir cyfarfodydd cyson hefyd ar gyfer yr is-bwyllgorau.

Welcome to our Governors’ section. 


Please find below details of how our Governing body is structured, including the names, categories, responsibilities and terms of appointment for each Governor.


We have also provided a Register of Governor Interests and an Annual Statement of Issues for your information.

Name: Start Date: End Date: Governor Type
Cllrs Mrs M Thomas 20-Jun-2020 19-Jun-2024 Community Representative

Cadeirydd y Llywodraethwyr / Chair of Governing Body - Mr Mathew Davies

Cyfrifoldeb dros Diogelu/Safeguarding Governor

 

24-Nov-2016 23-Nov-2020 Parental Representative
Mr Craig Davies 01-Sep-2018   Headteacher
Cllr John James 01-Sep 2020 31-Aug-2024 LA Representative
Cllr H B Shepardson 01-Sep-2020 31-Aug-2024 LA Representative
Mrs Hannah Green 03-Apr-2017 02-Apr-2021 Parental Representative

Is-gadeirydd y Llywodraethwyr / Vice Chair of Governing Body -

Mrs Sian Elias Morris

02-Oct-2017 01-Oct-2021 Parental Representative
Mrs Sian Denman 28-Feb-2020 27-Feb-2024 Parental Representative
Ms Rhiannon Young 31-Oct-20 30-Oct-2024 Staff Representative
Mrs Nest Griffiths 24-Nov-2020 23-Nov-2024 Community Representative
Cllr Lisa Mitchell 20-Mar-2018 19-Mar-2022 Community Representative
Mrs A Griffin 10-Jul-2018 09-Jul-2022 Community Representative
Miss H Roberts 11-Nov-19 10-Nov-2023 Teachers Representative

 

Top