Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Llywodraethwyr / Governors

 

Y LLYWODRAETHWYR

 

 

 

 

 

 

Dyletswyddau’r Llywodraethwyr

Rhaid i’r Llywodraethwyr gydweithio yn agos gyda’r pennaeth i sicrhau fod yr ysgol yn gweithio’n effeithiol.

  1. Maen nhw’n gyfrifol am berfformiad cyffredinol yr ysgol
  2. Rhaid iddyn nhw archwilio cwricwlwm yr ysgol yng ngoleuni polisïau’r Awdurdod Addysg.
  3. Rhaid iddyn nhw benderfynu os ydy addysg ryw i fod yn rhan o gwricwlwm yr ysgol.
  4. Gallan nhw gynnig egwyddorion i’r pennaeth wrth benderfynu polisi disgyblaeth.
  5. Rheoli arian sydd wedi ei drosglwyddo o’r Awdurdod Addysg.
  6. I fod yn gyfrifol am benodi staff yr ysgol.
  7. Sicrhau fod gwybodaeth am yr ysgol ar gael i’r rhieni.
  8. Bod yn gyfrifol am drefnu adroddiad i’r rhieni a threfnu cyfarfod i drafod cynnwys yr adroddiad ag unrhyw fater arall sy’n ymwneud â bywyd yr ysgol.

Disgwylir i’r Llywodraethwyr fynychu hyfforddiant y trefnir gan yr A.Ll. Cynhaliwyd tri chyfarfod tymhorol yn ystod y flwyddyn. O ymor yr Haf 2019, cynhelir cyfarfodydd cyson hefyd ar gyfer yr is-bwyllgorau.

Welcome to our Governors’ section. 


Please find below details of how our Governing body is structured, including the names, categories, responsibilities and terms of appointment for each Governor.


We have also provided a Register of Governor Interests and an Annual Statement of Issues for your information.

Name:Start Date:End Date:Governor Type
Cllrs Mrs M Thomas20-Jun-202019-Jun-2024Community Representative

Cadeirydd y Llywodraethwyr / Chair of Governing Body - Mr Mathew Davies

Cyfrifoldeb dros Diogelu/Safeguarding Governor

 

24 Oct-201923-Oct-2023Parental Representative
Mr Craig Davies01-Sep-2018 Headteacher
Cllr John James01-Sep 202031-Aug-2024LA Representative
Cllr H B Shepardson01-Sep-202031-Aug-2024LA Representative
Ms Jan Godfrey-Coles30-Apr-2129-Apr-2025Parental Representative

Mrs Sian Elias Morris

04-Nov-202103-Nov-2025Staff Representative
Mrs Sian Denman28-Feb-202027-Feb-2024Parental Representative
Ms Rhiannon Young15-Oct-2114-Oct-2025Parental Representative
Mrs Nest Griffiths24-Nov-202023-Nov-2024Community Representative
Cllr Lisa Mitchell20-Mar-201819-Mar-2022Community Representative
Mrs A Griffin10-Jul-201809-Jul-2022Community Representative
Miss H Roberts11-Nov-1910-Nov-2023Teachers Representative

 

Top