Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Mrs Davies

Amserlen Wythnosol

 

Gwaith Cartref / Homework

Allan ar ddechrau thema / Handed out at the beginning of the theme

Nôl erbyn diwedd tymor / Return by end of term

 

Profion wythnosol / Weekly tests

Prawf ar ddydd Gwener / Test on Friday

 

Llyfrau darllen / Reading books

Dewch â’r llyfrau bob dydd.

Bring your books every day.

 

Ymarfer corff / P.E

Dewch â gwisg ar ddydd Mawrth a Gwener.

Bring your kit on Tuesdays and Fridays.

Top