Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Diogelu / Safeguarding

Diogelu / Safeguarding

Y personau a’u enwebir â chyfrifoldeb diogelu plant yn yr ysgol yw:

The named persons with responsibility for child protection are:

Mr Craig Davies - Pennaeth

Mr - Dirprwy Bennaeth

 

Llywodraethwr dynodedig / Designated Governor:

 

Mr Owain Davies

 

 

Diogelu - Rhifau Defnyddiol /

Safeguarding - Useful Numbers

 

Heledd Lewis : 01267 246595 / 07880 504297

Swyddog Diogelu’r Sir

County’s Safeguarding Officer 

 

Rhona Evans ~ 01554 742187 ~ 07785716992

Uwch-weithiwr Cymdeithasol Ysgolion, Ardal Llanelli, Tîm Asesu Llanelli,

Ty Elwyn, Llanelli

Senior School Based Social Worker for Llanelli Area, Llanelli Assessment Team,

Ty Elwyn, Llanelli.

  

TÎm Atgyfeirio Canolog - Central Referral Team : 01554 742322

Ty Elwyn, Llanelli. E-bost/ E-mail – CRTChildren@carmarthenshire.gov.uk

 

Tu allan i Oriau Swyddfa / Out of Office Hours : 01558 824 283

 

 

Rhifau defnyddiol arall / Other useful contacts:

 

Carmarthenshire Local Safeguarding Children’s Board 01267 246544

NSPCC Helpline – 0800 800 500

Dyfed Powys Police – 0845 330 2000

 

 

Top