Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

POD 1 - Meithrin a Derbyn / Nursery and Reception

 smiley Croeso i'r Meithrin/Derbyn  smiley

 

Thema Tymor yr Hydref 2022  -  Pan af i gysgu

                                            

 Autumn Term Theme 2022-When I fall asleep                                                

 

 

 

 

 

 

 

Llun y Llanast / Messy Mondays

 

 

Fe fydd Adran y Cyfnod y Sylfaen yn gweithredu menter newydd sef 'Llun y Llanast' / 'Mawrth Mwdlyd'

Cofiwch yr angen am ddillad addas ar gyfer y fenter :

  • Welis,
  • Siaced gwrth ddŵr,
  • Trowsus gwrth ddŵr.

Fe fydd angen labeli'r dillad yn glir a'u gadael yn yr ysgol.

 

The foundation Phase Department will be running a new initiative known as 'Messy Mondays' / 'Muddy Tuesdays'

Remember suitable clothing for this initiative  :

  • Wellies,
  • Waterproof trousers,
  • Waterproof jacket.

Clothing needs to be clearly labelled and the clothes will be kept in school.

 

 

Top