Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

POD 1 - Meithrin a Derbyn / Nursery and Reception

 smiley Croeso i'r Meithrin/Derbyn  smiley

 

Thema Tymor yr Haf 2022    -   

                                                    Sblish, Sblash, Sblosh

 

Summer Term Theme  2022   

  

 

 

Thema Tymor yr Hydref - Mw-mw, Me-me, Cwac-cwac/Yr Hydref

Autumn Term Theme -Mw-mw, Me-me, Cwac-cwac/ Autumn

 

Trosolwg Thema Tymor Yr Hydref / Theme Overview Autumn Term

Thema Tymor y Gwanwyn-Ein Byd Bach Ni/ Y Gaeaf

Spring Term Theme-It's a Small World/ Winter

Llun y Llanast / Messy Mondays

 

 

Fe fydd Adran y Cyfnod y Sylfaen yn gweithredu menter newydd sef 'Llun y Llanast' / 'Mawrth Mwdlyd'

Cofiwch yr angen am ddillad addas ar gyfer y fenter :

  • Welis,
  • Siaced gwrth ddŵr,
  • Trowsus gwrth ddŵr.

Fe fydd angen labeli'r dillad yn glir a'u gadael yn yr ysgol.

 

The foundation Phase Department will be running a new initiative known as 'Messy Mondays' / 'Muddy Tuesdays'

Remember suitable clothing for this initiative  :

  • Wellies,
  • Waterproof trousers,
  • Waterproof jacket.

Clothing needs to be clearly labelled and the clothes will be kept in school.

 

 

Top