Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Blwyddyn 3 a 4

Croeso i Flwyddyn 3 a 4!

Thema - Asiantau Teithio

 

Mae'r prosiect hwn yn canolbwyntio ar sgiliau daearyddiaeth ac mae'n dysgu'r plant am dwristiaeth a'r effaith y gall hyn ei gael ar bobl ac ar lefydd.

 

This project focuses on geography skills and teaches the children about tourism and the effect this can have on people and on places.

Diwrnod Rhyngwladol - Ffrainc, India a Groeg / International Day - France, India and Greece

Picture 1
Top