Menu
YSGOL GYMRAEG PARC Y TYWYN

Want to learn Welsh?

Cwrs Cymraeg ym Mhorth Tywyn! Welsh language course in Burry Port!

Cwrs Cymraeg ym Mhorth Tywyn! Welsh language course in Burry Port! 1
Cwrs Cymraeg ym Mhorth Tywyn! Welsh language course in Burry Port! 2

Ewch i wefan Dysgu Cymraeg a dewiswch gwrs...

Go to the Learn Welsh website and choose a course...

Neu dewch i ofyn am gyngor yn yr ysgol.

Or come and ask for advice in school.

Top