Menu
YSGOL GYMRAEG PARC Y TYWYN

Clybiau/School Clubs

Picture 1

Clybiau CA2/KS2 Clubs

 

Dyma'r clybiau ar ôl ysgol yr ydym yn cynnig i ddisgyblion CA2 trwy gydol y flwyddyn.  Mae'r clybiau'n dechrau am 3.30yp ac yn gorffen 4.15yp.

 

These are the after school clubs we offer KS2 pupils throughout the year.  Every club starts at 3.30pm and finishes 4.15pm.

 

 

 

 

 

 

Dydd Llun/Monday

DIM CLWB/NO CLUB
Dydd Mawrth/Tuesday *clwb côr/choir club
Dydd Mercher/Wednesday clwb chwaraeon/sports club (bl/yr 4, 5, 6)
Dydd Iau/Thursday *clwb yr Urdd/Urdd club
Dydd Gwener/Friday

clwb iaith/language club (bl/yr 3/4) a (bl/yr 5/6)

(newid pob hanner tymor/alternating every half term)

*clwb ar gyfer pob blwyddyn CA2/club for all years KS2
Top