Menu
YSGOL GYMRAEG PARC Y TYWYN

Clybiau/School Clubs

Clybiau CA2/KS2 Clubs

 

Dyma'r clybiau ar ôl ysgol yr ydym yn cynnig i ddisgyblion CA2 trwy gydol y flwyddyn.  Mae'r clybiau yn dechrau am 3.30yp ac yn gorffen 4.15yp, ond am glwb chwaraeon sy'n gorffen am 4.30yp.

 

These are the after school clubs we offer KS2 pupils throughout the year.  Every club starts at 3.30pm and finishes 4.15pm, except for sports club which finishes at 4.30pm

 

 

 

 

 

 

Dydd Llun/Monday

DIM CLWB/NO CLUB
Dydd Mawrth/Tuesday *clwb côr/choir club
Dydd Mercher/Wednesday clwb chwaraeon/sports club (bl/yr 4, 5, 6)
Dydd Iau/Thursday *clwb yr Urdd/Urdd club
Dydd Gwener/Friday clwb iaith/language club (bl/yr 3/4)
*clwb ar gyfer pob blwyddyn CA2/club for all years KS2
Top