Menu
YSGOL GYMRAEG PARC Y TYWYN

YSGOL GYMRAEG PARC Y TYWYN
Ni fydd clwb ar ôl ysgol (Hapus Dyrfa) ar ddiwrnod ola’r tymor ddydd Llun 23.07.18. No after school club (Hapus Dyrfa) on the last day of term Monday 23.07.18

Croeso / Welcome

Hwb
Digital Learning for Wales

Dyddiadau Calendr Calendar Dates

Read More

Pwyntiau Llys / House Points:

  • Melyn 350
  • Glas 350
  • Coch 310
  • Gwyrdd 440

Presenoldeb / Attendance

Wythnos/Week
95%
Top