Menu
YSGOL GYMRAEG PARC Y TYWYN

Mr Ford

Pob dydd / Daily

Llyfrau darllen / Reading books

 

Dydd Llun / Monday

Gwaith Cartref allan / Homework distributed

Prawf Tablau / Time Table Test

 

Dydd Mawrth / Tuesday

Addysg Gorfforol / Physical Education

 

Dydd Gwener / Friday

Casglu Gwaith Cartref / Homework collected

Prawf Sillafu/ Spelling Test

Addysg Gorfforol / Physical Education

Top