Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Gwybodaeth defnyddiol/Useful Information

Gwyliau ysgol 2019-2020. School holidays 2019-2020

Bwydlen Gaeaf / Winter Menu 2017

 MABOLGAMPAU 2017 SPORTS DAY

Dydd Mawrth 11.07.17 Tuesday

 

Mabolgampau Cyfnod Sylfaen / Sports Day Foundation Phase

 begins 12.30pm

 

Mabolgampau Adran Iau CA2 / Juniors KS2 Sports Day

begins 1.30pm

 

** Bydd gât ysgol Glan y Môr ar gau.  Dim ond prif fynedfa'r ysgol bydd ar agor**

 

**The gate by Glan y Môr will be closed.  Only the school's main entrance will be open**

Bwydlen Haf 2017/ Summer menu 2017

Bwydlen chino Nadolig ysgol/ School Christmas dinner menu 2016

Cylchlythyr Hydref Prydiau Ysgol/ School meals Autumn newsletter

Bwydlen Gaeaf 2016 Winter Menu

Top