Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

E-Ddiogelwch

Blwyddyn 5 yn dysgu sut i greu cyfrineiriau diogel.  Year 5 learning how to create secure passwords.

 

Dysgu sut i ddelio gyda sbam / Learning how to deal with spam mail

 

 

 

Top