Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Blwyddyn 1 a 2

Croeso / Welcome

 

Yn ystod y tymor hwn, rydym yn dilyn y thema Enfys Trydan.

Mae'r prosiect yn canolbwyntio ar wyddoniaeth ac yn dysgu'r plant am olau, lliw a thrydan.

 

During this term, years 1 and 2 will be following the theme Rainbow and Electricity.

The project will concentrate on science and will teach the children about light, colour and electricity.

 

Gwybodaeth Trip : Byddwn yn ymweld a Chanolfan Techniquest ar 17/11/1.

*Manylion i ddilyn.

Trip Information : We will be visiting Techniquest on the 17/11/16

*More Information to follow.

 

Llun y Llanast / Messy Mondays

 

Fe fydd Adran y Cyfnod y Sylfaen yn gweithredu menter newydd sef 'Llun y Llanast'

Cofiwch yr angen am ddillad addas ar gyfer y fenter :

  • Welis,
  • Siaced Gwrth Ddwr,
  • Trwser Gwrth Ddwr.

Fe fydd angen labeli'r dillad yn glir a'u gadael yn yr Ysgol.

 

Messy Mondays

 

The foundation Phase Department will be running a new initiative known as 'Messy Mondays'

Remember suitable clothing for this initiative  :

  • Wellies,
  • Waterproof Trousers,
  • Waterproof Jacket.

Clothing need to be clearly labelled and the clothes will be kept in school.

 

Top