Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Bandiau Cymry Cwl

Mae pob disgybl o Flwyddyn 1 i Flwyddyn 6 yn gallu ennill band Cymry Cwl i wisgo am y diwrnod os ydynt yn gwneud ymdrech i siarad Cymraeg yn y dosbarth ac wrth gymdeithasu. Ar ddiwedd bob wythnos mae'r bandiau'n cael eu cyfri ac mae'r dosbarth buddigol yn ennill Cwpan Cymreictod ac yn cael Amser Aur ychwanegol!

 

Every pupil from Year 1 to Year 6 has the opportunity to win a Cymry Cwl wrist band to wear for the day if they make an effort to speak Welsh in class and when socialising. At the end of every week the bands are counted and the class with the highest number of bands wins the Cwpan Cymreictod and extra Golden Time!

A'r dosbarth buddigol yr wythnos yma ydy...

 

And the winning class this week is...

DOSBARTH

 

BLWYDDYN 4 MR FORD!

 

Llongyfarchiadau! frown

Top