Menu
YSGOL GYMRAEG PARC Y TYWYN

Staff

Dewch i gwrdd â staff ein hysgol

Come and meet the staff at our school.

Pennaeth/Headteacher 

(Swyddog Diogelu)

Miss Donna Jenkins

Dirprwy Bennaeth/Athro Blwyddyn 6/

Deputy Headteacher/Year 6 Teacher

(is-Swyddog Diogelu)

Mr Mark Ford

Arweinydd Cyfnod Sylfaen/Athrawes Derbyn 1/2

Foundation Phase Leader/Reception 1/2 Teacher

Miss Ceri James
Athrawes Derbyn 2/Reception 2 Teacher Mrs Janet Williams
Athrawes Blwyddyn 1/Year 1 Teacher Mrs Elin Evans
Athro Blwyddyn 2/Year 2 Teacher Mr Dafydd Evans
Athro Blwyddyn 3/Year 3 Teacher Mr Paul Ford
Athrawes Blwyddyn 4/Year 4 Teacher Miss Elinor Williams
Athrawes Blwyddyn 4/Year 4 Teacher UDR/SMT Mrs Elin Zych
Athrawes Blwyddyn 5/6/Year 5/6 Teacher Mrs Sian Richards
Athro Blwyddyn 5/Year 5 Teacher UDR/SMT Mr Ioan Jones

CADY/Athro CPA/ALNCO/PPA Teacher

Mr Mathew Davies
Cynorthwy-dd ADY/ALN Support Mrs Susan Hughes

Cynorthwy-ydd Dosbarth/Classroom Assistant

Mr Simon Bevan
Cynorthwy-ydd Dosbarth/Classroom Assistant Miss Angharad Davies
Cynorthwy-ydd Dosbarth/Classroom Assistant Mrs Susan Eynon-Jones
Cynorthwy-ydd Dosbarth/Classroom Assistant Miss Katie White
Cynorthwy-ydd Dosbarth/Classroom Assistant Mrs Rhiannon Young
Cynorthwy-ydd Dosbarth/Classroom Assistant Miss Danielle Day
Cynorthwy-ydd Dosbarth/Classroom Assistant Mrs Juliet Griffiths
Cynorthwy-ydd Dosbarth/Classroom Assistant Miss Laura Moore
Cynorthwy-ydd Dosbarth/Classroom Assistant Miss Ffion Griffiths
Swyddog Gweinyddol/Admin Officer Mrs Eleri Gower
Gofalwr/Caretaker Mr Paul Leedham
Cogyddes/Cook Mrs Joanna Evans
Hebryngwraig Ffordd/School Crossing Miss Leslie Scott

 

Owain Davies Cadeirydd y Llywodraethwyr Cyfrifoldeb dros ddiogelu

 

Manylion cyswllt ar gael o swyddfa'r ysgol.

Top