Menu
YSGOL GYMRAEG PARC Y TYWYN

Miss Williams

Amserlen Wythnosol

 

Gwaith Cartref / Homework

Allan ar ddydd Llun / Given on Monday

Nôl erbyn dydd Gwener / Back by Friday

 

Profion wythnosol / Weekly tests

Allan ar ddydd Llun / Given on Monday

Prawf ar ddydd Gwener / Test on Friday

 

Llyfrau darllen / Reading books

Dewch â’r llyfrau bob dydd.

Bring your books every day.

 

Ymarfer corff / P.E

Dewch â gwisg ar ddydd Mercher.

Bring your kit on Wednesday.

Top