Menu
YSGOL GYMRAEG PARC Y TYWYN

Derbyn

 

smiley Croeso i'r Derbyn smiley 

 

 

'Baw, Annibendod a Chymysgeddau'

 

Ein thema y tymor hwn yw 'Baw, Annibendod a Chymysgeddau'. Mae'r thema yn canolbwyntio ar 'Ddatblygiad Creadigol' ac yn galluogi'r plant i gymryd rhan mewn chwarae anniben a synhwyraidd mewn amgylchedd dan do ac awyr agored.

 

Our theme this term is 'Mud, Mess and Mixtures'. The theme concentrates on the element of 'Creative Development'. It allows the children to participate in a variety of messy and sensory activities, both indoors and outside.

 

 

 

 

Llun y Llanast / Messy Mondays

 

Fe fydd Adran y Cyfnod y Sylfaen yn gweithredu menter newydd sef 'Llun y Llanast'

Cofiwch yr angen am ddillad addas ar gyfer y fenter :

  • Welis,
  • Siaced gwrth ddŵr,
  • Trowsus gwrth ddŵr.

Fe fydd angen labeli'r dillad yn glir a'u gadael yn yr ysgol.

 

The foundation Phase Department will be running a new initiative known as 'Messy Mondays'

Remember suitable clothing for this initiative  :

  • Wellies,
  • Waterproof trousers,
  • Waterproof jacket.

Clothing needs to be clearly labelled and the clothes will be kept in school.

 

Image result for welly boots clipart

 

 

 

 

Top